Inscripcions


Inscripcions

Les inscripcions es fan a través de la plataforma www.inscripcions.cat , els grups seran d'entre 2 y 6 ciclistes. El cost de la inscripció és de 18€ per persona, si no s'esta federat a la federació catalana o espanyola de ciclisme es tindrà de abonar 3€ mes de seguro mèdic en cas d'accident.

Molt Important: al formalitzar l'inscripció al camp Nom de l'equip tots els membres de l'equip han de posar el mateix nom (nom de l'equip). Les inscripcions es fan individualment.